Pismo do Prezydenta Miasta Gdańska

PAN PAWEŁ ADAMOWICZ

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

W petycji z dnia 24 lipca 2018 r. mieszkańcy dzielnicy Osowa (ok. 150 osób) zwrócili się do Pana z wnioskiem o zmianę fragmentu miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku – w zakresie układu komunikacji drogowego poprzez zaniechanie planów budowy odcinka ul. Koziorożca pomiędzy ul. Kielnieńską a ul. Niedziałkowskiego oraz urządzenie zieleni miejskiej z elementami rekreacyjnymi i sportowymi na obszarze znajdującym się pomiędzy ulicami Szafera, Komety i Perseusza w Gdańsku-Osowej. W piśmie (znak BRG_6721W/2018/ZUZ/096) z dnia 9.08.2018 r. poinformowano nas, iż Pan Prezydent rozpatrzy wniosek w tej sprawie w styczniu 2019 r.

Niestety z załączonego pisma z dnia 17 lipca 2018 r. podpisanego przez pana Marcina Dawidowskiego, Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych wynika, iż Miasto wbrew woli mieszkańców postanowiło przystąpić już obecnie do planowania budowy ul. Koziorożca od skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego do ul. Kielnieńskiej.

Co więcej, na skutek bezpośredniego zapytania mieszkańców otrzymaliśmy z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska fragment projektu obejmujący skrzyżowanie ulic Jednorożca i Koziorożca, który powstał w 2014 r. Okazuje się, iż projekt ten nigdy nie był poddany konsultacjom z udziałem mieszkańców ani też Rady Dzielnicy Gdańsk Osowa. Z projektu tego wynika, iż Miasto planuje budowę dwóch gigantycznych rond na terenie zielonym koło Czerwonej Torebki, natomiast nie przewiduje budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koziorożca. To rozwiązania sprzeczne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zarządzeniem Prezydenta Gdańska w sprawie projektowania ruchu rowerowego.

Planowana przez Miasto budowa ul. Koziorożca jako drogi średnicowej umożliwiającej tranzyt poważnej części ruchu samochodowego, zwłaszcza z ul. Kielnieńskiej, przez sam środek naszego osiedla bulwersuje mieszkańców, stwarza to bowiem istotne zagrożenie dla naszej dzielnicy, zwłaszcza dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Dlatego też Komitet Mieszkańców BEZPIECZNA OSOWA zwraca się do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zmodyfikowanie projektu przebudowy ul. Koziorożca poprzez zaplanowanie ścieżki rowerowej zamiast niepotrzebnych miejsc postojowych, rezygnację z budowy zespołu dwóch ogromnych rond oraz zaprojektowanie połączenia ul. Koziorożca z Kielnieńską w formie traktu pieszo-rowerowego z elementami zieleni miejskiej i rekreacji.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Stanowiskiem naszego Komitetu oraz pozostałymi załączonymi do niniejszego pisma materiałami.

Pragniemy też jednoznacznie podkreślić, że modernizacja ulicy Koziorożca wraz z siecią kanalizacyjną jest inwestycją kluczową dla naszej dzielnicy i wyczekiwaną przez nas od lat. Doceniamy wysiłek władz Miasta Gdańska, dzięki któremu inwestycja ta jest już realizowana. Jednocześnie jednak jesteśmy przekonani, że należy zrobić wszystko co możliwe, by droga ta powstała w kształcie zwiększającym bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent zechce osobiście zaangażować się w tę sprawę.

Rozwój przestrzenny należy do wspólnoty mieszkańców i ich przedstawicieli. Przez ostatnie 20 lat uchwaliliśmy w Gdańsku 629 planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają większość obszaru miasta. Gdańsk stał się miastem zaplanowanym. Teraz ta cała praca może pójść na marnepowiedział Pan niedawno, słusznie krytykując specustawę budowlaną nazwaną „lex deweloper”. Tymczasem ulicę Koziorożca zaprojektowano w oparciu o specustawę drogową, wbrew zapisom opracowanego przez Miasto Gdańsk planu miejscowego i bez konsultacji społecznych.

Liczymy, iż w tak ważnej dla nasz sprawie Pan Prezydent wysłucha głosu mieszkańców i zrealizuje przedstawione przez nas w załączonym piśmie propozycje.

 

W imieniu

Komitetu Mieszkańców

BEZPIECZNA OSOWA

 

prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

 

prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

 

dr hab. Adam Wiśniewski

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

 

Adam Kołecki

 

Renata Krajka

 

Mariusz Krawczyk

 

Załączniki:

1. Stanowisko Komitetu Mieszkańców BEZPIECZNA OSOWA

2. Pismo M. Dawidowskiego z 17 lipca 2018 r.

3. Opinia prof. Krystka, szefa Katedry Inżynierii Drogowej PG

 

Do wiadomości:

1. Rada Miasta i Rada Dzielnicy Osowa

2. Kandydaci na Prezydenta Miasta Gdańska

3. Media

4. Mieszkańcy