PODPISZ PETYCJĘ!

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Osowy!

Miasto planuje bezpośrednie połączenie ul. Kielnieńskiej z ul. Koziorożca i budowę dwóch gigantycznych rond na terenie zielonym koło Czerwonej Torebki. Ulica Koziorożca będzie pozbawiona ścieżek rowerowych, a dzieci pojadą rowerami do szkoły pomiędzy samochodami. To rozwiązania sprzeczne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zarządzeniem Prezydenta Gdańska w sprawie projektowania ruchu rowerowego.

Przede wszystkim jednak to pomysł szkodliwy dla naszej dzielnicy, dla bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Na ulice Osowy wleje się dodatkowy ruch tranzytowy, który opanuje ulice Wodnika, Jednorożca, Koziorożca, Niedziałkowskiego i Barniewicką oraz rozetnie naszą dzielnicę na odseparowane od siebie części. Szczegółowo opisujemy te zagrożenia w naszym Stanowisku.

Pomysł trasy tranzytowej przez Osowę pojawił się już na początku lat 90-tych, jako sposób na połączenie Rënku z węzłem obwodnicy Osowa (Wysoka). Spotkał się wtedy ze skutecznym protestem mieszkańców. Ostatecznie zbudowano węzeł w Owczarni i wydawało się, że pomysł stał się nieaktualny. Tymczasem teraz po cichu powraca, bez żadnego uzasadnienia, bez analiz ruchu drogowego, bez prognozy skutków dla dzielnicy, bez żadnych konsultacji społecznych, a nawet bez konsultacji z Radą Dzielnicy.

Od lat nie mogliśmy się doczekać modernizacji ul. Koziorożca. Z nadzieją przyjęliśmy nieoficjalne informacje o przygotowywanej inwestycji. Projekt nie został nigdzie opublikowany, jednak dzięki bezpośredniemu zapytaniu uzyskaliśmy wgląd do fragmentu projektu obejmującego skrzyżowanie ulic Koziorożca i Jednorożca. Zobaczyliśmy trasę tranzytową zagrażającą bezpieczeństwu mieszkańców i uznaliśmy, że nie możemy biernie czekać, aż ta szkodliwa wizja zostanie zrealizowana.

Powołaliśmy Komitet Mieszkańców BEZPIECZNA OSOWA, którego zadaniem będzie doprowadzenie do poprawienia projektu budowy ul. Koziorożca i zaniechanie szkodliwego pomysły włączania ul. Koziorożca bezpośrednio do ul. Kielnieńskiej.

Mamy świadomość, że wprowadzenie postulowanych zmian będzie bardzo trudne. Ponownie potrzebna będzie wielka mobilizacja mieszkańców. Dlatego nadrabiamy zaniedbania władz miasta i publikujemy na niniejszej stronie komplet dostępnych informacji na temat inwestycji.

Prosimy wszystkich Mieszkańców o zapoznanie się z nimi.

Przygotowaliśmy petycję do władz miasta z wnioskiem o uwzględnienie naszych propozycji. Jeśli jesteś za Bezpieczną Osową i popierasz nasze postulaty -

PODPISZ PETYCJĘ!

Ta sprawa dotyczy każdego z nas!

Komitet Mieszkańców
Bezpieczna Osowa

Poniżej publikujemy szkice ilustrujące zmianę układu drogowego Osowy i naszą propozycję utworzenia bezpiecznego traktu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Niedziałkowskiego i Kielnieńską.

Na dole strony link do otrzymanego fragmentu projektu.